VÝBĚR ZBOŽÍ

DLE VÝROBCE

Výtah z obchodních podmínek

 

1. Prodávající poskytuje na prodávané reprografické stroje prodlouženou záruku 30 měsíců. Specifikace strojů je ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Poskytnutí prodloužené záruky je podmíněno zpoplatněnými servisními kontrolami prodávajícím v pravidelném půlročním intervalu. Cena servisní prohlídky je 190,- Kč + DPH. V případě odmítnutí servisní prohlídky nenese prodávající prodlouženou záruku ale jen záruku základní a to je 24 měsíců.
Podmínkou prodloužené záruky i záruky základní je odebírání spotřebního materiálu od ES Naturalis s.r.o.

2. V případě, že kupující má zboží prodávajícího umístěno ve vzdálenosti větší než 150 km od sídla firmy prodávajícího, pak je při záručním servisním dojezdu každý km nad 150 zpoplatněný částkou 6,50 Kč + DPH. Přesná vzdálenost bude měřená podle nejrychlejší trasy spočítané na www.mapy.cz, nebude-li individuálně dohodnuto jinak. Tuto částku kupující hradí na základě výzvy prodávajícího, který mu vystaví daňový doklad.

3. V případě, že kupující odmítne servisní prohlídky, řídí se záruční doba platným obchodním zákoníkem. 

4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.); povětrnostními vlivy.

5. Záruční doba spotřebního zboží (tonery, válce apod.) je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Slevy

Všechny slevy

Nejprodávanější

Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty